Oλόκληρο το κείμενο της απάντησης του Υπουργείου Οικονομικών της Ο.Δ.Γ. στη γραπτή ερώτηση των βουλευτών του κόμματος της Αριστεράς (Die Linke) έχει ως εξής:

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Jehns Spahn

 

Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός

Προς τον

Πρόεδρο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής
κ. Prof. Dr. Norbert Lammert
Γραμματεία της Βουλής
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Θέμα: Γραπτή ερώτηση των Βουλευτών Heike Hänsel κ. ά. της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του κόμματος της Αριστεράς DIE LINKE «Στάση της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στι θέμα των διμερών χρεών της Γερμανίας και της Eλλάδος από την εποχή της γερμανικής κατοχής (1941 έως 1944»

Έντυπο της Ομοσπονδιακής Bουλής 18/7711 από 23, Φεβρουαρίου 2016

ΑΠ: E B 2 – WK 3810/10/16/10001:001
Αρ. εγγράφου: 2016/0214616

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Επ’ ονόματι της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης απαντώ στην ως άνω Γραπτή Ερώτηση ως ακολούθως:

 1. Πότε πραγματοποιήθηκε το «εσωτερικό σεμινάριο» με τον κ. Heinz A. Richter στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών;
  2. Ποιος προσκάλεσε σε αυτό το σεμινάριο;
  3. Ποια ήταν τα θέματα (παρακαλώ επισυνάψτε την ημερήσια διάταξη).
  4. Ήταν η Ελλάδα το μοναδικό θέμα της συνάντησης αυτής ή και άλλα κράτη;
  5. Ποιοι ήταν οι ομιλητές;
  6. Παρευρέθη ο Ομοσπονδιακός Υπουργός κ. Wolfgang Schäuble στο σεμινάριο;
  7. Ποια άλλα σεμινάρια του είδους αυτού και για ποια θέματα ή ερωτήματα οργάνωσε το Υπουργείο Οικονομικών τα έτη 2014, 2015 και 2016 και ποιοι ήταν οι προσκεκλημένοι;
  8. Με ποιο σκεπτικό προσκάλεσε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών τον κ. Richter?
  9. Απευθύνθηκε ο κ. Richter στο Υπουργείο ή ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου;
  10. Έλαβε ο κ. Richter για την διάλεξη/γνωμοδότηση χρηματική αμοιβή;
  11. Υφίστανται άλλες συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και του κ. Richter και/ή του περιοδικού THETIS και /ή του εκδοτικού οίκου Franz Philipp Rutzen Verlag;
  12. Φρόντισε η Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να εξεταστούν οι θέσεις του κ. Richter για δήθεν χρέος της Ελλάδος έναντι της Γερμανίας από την εποχή της κατοχής (1941-1945) από κάποια ανεξάρτητη πλευρά;
  13. Πραγματοποίησε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών ή σχεδιάζει εκδηλώσεις με εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εκπροσωπούν τελείως αντίθετες θέσεις, όπως π.χ. με τον κ. Hagen Fleischer (παρακαλούμε ενδεχομένως για τις ακριβείς ημερομηνίες), και εάν όχι, γιατί όχι;
  14. Θεωρεί η Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση τις θέσεις, που αναπτύχτηκαν στο εν λόγω σεμινάριο, νόμιμες και επιστημονικά δικαιολογημένες;
  15. Επέτρεψε η Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στον κ. Richter πρόσβαση σε νέα ανακαλυφθέντα αρχεία – μεταξύ άλλων στα Πολιτικά Αρχεία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών -, στα οποία άλλοι ερευνητές δεν είχαν μέχρι τώρα πρόσβαση;

Στις ερωτήσεις 1 έως 15 δίδεται συνοπτικά η ακόλουθη απάντηση:

Όσον αφορά την εν λόγω εκδήλωση, πρόκειται για μια κεκλεισμένων των θυρών ημερίδα με την συμμετοχή περιορισμένου αριθμού Εκπροσώπων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου μετά από πρόσκληση του Διευθυντή της εν λόγω Διεύθυνσης. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός κ. Schäuble δεν συμμετείχε στην ημερίδα.

Στις 5 Νοεμβρίου 2015 συζητήθηκαν αναλυτικά επίκαιρα θέματα εξωτερικής πολιτικής καθώς και θέματα διαχείρισης θεμάτων προσωπικού. Για την δεύτερη ημέρα της ημερίδας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Θεμάτων είχε προσκαλέσει σε διάλεξη τον Καθηγητή Dr. Heinz A. Richter με θέμα «Η σημασία εθνικών δομών και πολιτικών συστημάτων για την ευρωπαϊκή ενοποίηση – παράδειγμα η Ελλάδα». Για την διάλεξη αυτή στις 6 Νοεμβρίου 2015, ο Καθηγητής Δρ. Heinz A. Richter έλαβε αμοιβή από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών ύψους 1.000 Ευρώ ως οδοιπορικά και έξοδα διανυκτέρευσης. Δεν υφίστανται άλλες συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών, ή της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και του Καθηγητή Δρ. Heinz A. Richter και/ή του περιοδικού «THETIS» και/ή του εκδοτικού οίκου Verlag Franz Philipp Rutzen.

Αφορμή για την πρόσκληση απετέλεσε δημοσίευση εκ μέρους του Καθηγητή Dr. Heinz A. Richter για το Ομοσπονδιακό Κέντρο Πολιτικής Επιμόρφωσης το έτος 2012 με τον τίτλο «Πολιτική κουλτούρα στην Ελλάδα (βλ. ιστότοπο στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Κέντρου Πολιτικής Επιμόρφωσης: http:–www.bpd.de-apuy-142833-politische-kultur-in-griechenland?p=all). Σκοπός της διάλεξης και της επακολουθείσης συζήτησης με τον Καθηγητή Dr. Heinz A. Richter ήταν να δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην ημερίδα αυτή, πάνω στην βάση των κυρίων θέσεων του στο ως άνω άρθρο, να διεισδύσουν βαθύτερα στην πολιτική κουλτούρα της Ελλάδος από την οπτική γωνία ενός ιστορικού.

Άρθρο του επιστημονικού περιοδικού «THETIS» του εκδοτικού οίκου Verlag Franz Philipp Rutzen για πιθανολογούμενο χρέος της Ελλάδος έναντι της Γερμανίας από την εποχή της κατοχής, δεν ήταν ακόμη γνωστό στους συμμετέχοντες στην ημερίδα και, ως εκ τούτου, δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, ούτε τον λόγο για την πρόσκληση του Καθηγητή Dr. Heinz A. Richter.

Οι θέσεις για πιθανολογούμενο χρέος της Ελλάδος έναντι της Γερμανίας από την εποχή της κατοχής (1941 έως 1945) ναι μεν αναφέρθηκαν συντόμως από τον Καθηγητή Dr. Heinz A. Richter στην διάλεξή του, αλλά δεν αναλύθηκαν λόγω του ότι στο επίκεντρο της ημερίδας υπήρχαν άλλα θέματα.

Υπό το φως των ανωτέρω, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν βλέπει τον λόγο να εξετάσει εις βάθος τις θέσεις του Καθηγητή Dr. Heinz A. Richter ως προς την νομιμότητά τους ή και την επιστημονική τους συνάφεια ή να αναθέσει σε ανεξάρτητους τρίτους να τις εξετάσουν, ή να τις διαβιβάσει στην Ελληνική Κυβέρνηση.

 1. Σημαίνει η πραγματοποίηση του εν λόγω σεμιναρίου ότι η θέση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων εκ μέρους της Γερμανίας προς την Ελλάδα έχει κλείσει «πολιτικά και νομικά», αναθεωρήθηκε και ότι ιστορικά γεγονότα θα πρέπει, ενδεχομένως, να αξιολογηθούν εκ νέου (βλέπε μεταξύ άλλων: www.zeit.de/politik/deutschland/2015-03/griechenland-reparationszahlungen-deutschland-weltkrieg );

Το αντικείμενο της ημερίδας δεν ήταν το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων. Επομένως, δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκδήλωση αυτή καμία βαρύτητα όσον αφορά στην αντίληψη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης από το 1990 και μετά, ότι το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων – και όχι μόνο όσον αφορά στην Ελλάδα – έχει τελειώσει πολιτικά και νομικά.

Ως προς τα λοιπά παραπέμπεται στην απάντηση των ερωτήσεων (1) έως (15).

 1. Κατά πόσον μπορεί κανείς να συμπεράνει από τα ανωτέρω ότι η μέχρι τώρα θέση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης δεν ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένη;

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να διακρίνει για ποιους λόγους η ημερίδα αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμπεράσματα επιστημονικής εδραίωσης της στάσης της. Με την στάση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στο θέμα των πολεμικών επανορθώσεων, η οποία εκτίθεται αναλυτικά με επιχειρήματα στις απαντήσεις της στην Γραπτή Ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Αριστεράς DIE LINKE της 30ης Μαϊου 2014 (Έντυπο 18/1634, κυρίως η απάντηση στα ερωτήματα 5 και 6) και στην Γραπτή Ερώτηση της ιδίας Κοινοβουλευτικής Ομάδος της 6ης Φεβρουαρίου 2014 (Έντυπο 18/451, ιδιαίτερα η απάντηση στο ερώτημα 2), συμφωνεί και η νομολογία και η σχετική βιβλιογραφία επί του θέματος. Παραδειγματικά επισημαίνεται η απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου από 26 Ιουνίου 2003, III ZR 245/98.

 1. Εάν πράγματι είναι έτσι, ποιος ευθύνεται για τις μέχρι τώρα επίσημες ανακοινώσεις επί του θέματος;

Παραπέμπεται στην απάντηση του ερωτήματος 17

 1. Θέλει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να παρουσιάσει τις θέσεις του κ. Richter στην Ελληνική Κυβέρνηση;

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν βλέπει τον λόγο να διαβιβάσει τις δηλώσεις του Καθηγητή Dr. Heinz A. Richter, όπως εκτίθενται από τους ερωτώντας, στην Ελληνική Κυβέρνηση.

 1. Ποιες είναι οι ενδείξεις που διαθέτει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ότι από τα 155 εκ. Μάρκα, που καταβλήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Συνθήκης Αποζημιώσεων 1960, τρία τρίτα «δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό τους, αλλά κατέληξαν στις τσέπες των πολιτικών» (www.welt.de/geschichte/yweiter-weltkrieg/article152255024/Hat-Griechenland-noch-Schulden-bei-Deutschland.html ) και ποιος είναι, εξ όσων γνωρίζει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, υπεύθυνος για αυτό;

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 Παράγραφο 1 της Συνθήκης από 18 Μαρτίου 1960 μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Βασιλείου Της Ελλάδος περί καταβολής αποζημιώσεων για Έλληνες υπηκόους, θύματα μέτρων δίωξης από τους Εθνικοσοσιαλιστές, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατέβαλε στο Βασίλειο της Ελλάδος 115 εκ. Γερμανικά Μάρκα υπέρ εκείνων των Ελλήνων, οι οποίοι λόγω καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων ή κοσμοθεωρίας καταδιώχτηκαν από τους Εθνικοσοσιαλιστές και οι οποίοι λόγω της δίωξής τους υπέστησαν στέρηση της ελευθερίας τους και ζημία της υγείας στους, και ιδιαίτερα υπέρ των μελών των οικογενειών δολοφονηθέντων κατά τις διώξεις αυτές.

Σύμφωνα με την Παράγραφο 2 του ως άνω Άρθρου, η κατανομή του ποσού αυτού αφέθηκε στην ελεύθερη βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Όπως, επίσης, και στις περιπτώσεις άλλων κρατών, κατά τις οποίες η κατανομή πληρωμών εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας έλαβε χώρα βάσει λεγόμενων Συνολικών Συμφωνιών, έτσι και στην περίπτωση της Ελλάδος η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν είχε καμία επιρροή όσον αφορά στην κατανομή των καταβληθέντων ποσών και δεν διαθέτει επίσης καθόλου στοιχεία όσον αφορά στην ταυτότητα εκείνων που επωφελήθηκαν της αποζημίωσης.

 1. Ποια είναι τα στοιχεία που διαθέτει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση όσον αφορά την εξαγωγή εμπορευμάτων από τη Γερμανία προς την Ελλάδα κατά την διάρκεια της κατοχής;

α) Τι είδους εμπορεύματα ήταν αυτά;
β) Ποιοι καρπώθηκαν τα εμπορεύματα αυτά;
γ) Ποια ήταν η αξία των εμπορευμάτων αυτών;

Στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είναι γνωστό ότι το είδος και η έκταση των γερμανο-ελληνικών εμπορευματικών ανταλλαγών κατά την διάρκεια της κατοχής αποτελεί αντικείμενο ιστορικών ερευνών. Η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν διαθέτει πέραν τούτου άλλα δικά της στοιχεία.

 1. Ποια στοιχεία διαθέτει η Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για
  την μεταφορά αποθεμάτων χρυσού της τράπεζας Ράιχσμπανκ στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της κατοχής; 
  α) Ποια ήταν η προέλευση του χρυσού αυτού;
  β) Τι απέγιναν τα αποθέματα χρυσού μετά το τέλος της κατοχής;

Το ερώτημα αυτό, το οποίο αντιμετωπίζεται σε σχέση με το βασικό θέμα των πολεμικών επανορθώσεων, ήτοι των αποζημιώσεων προς την Ελλάδα, αποτελεί, εξ όσων γνωρίζει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, αντικείμενο ιστορικών ερευνών. Δεν υπάρχουν περαιτέρω διαπιστώσεις επί του θέματος. Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων έχει λήξει από νομικής πλευράς. Το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων έχει λήξει και από πολιτικής πλευράς. Η Συνθήκη 2 + 4 για την «τελική ρύθμιση όσον αφορά τη Γερμανία» είχε ως αποτέλεσμα το 1990 και τον τερματισμό του θέματος των πολεμικών επανορθώσεων. Ο στόχος των πολεμικών επανορθώσεων για την αποκατάσταση της ειρήνης επετεύχθη ήδη μέσω άλλης πορείας, μέσω της δημιουργίας της μεταπολεμικής τάξεως πραγμάτων στην Ευρώπη.

 1. Προγραμματίζει τώρα το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και/ή η Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση περαιτέρω «εσωτερικά σεμινάρια με διαλέξεις επί του θέματος και σε καταφατική περίπτωση, πότε και με ποιον;

Περαιτέρω εκδηλώσεις με την ίδια μορφή και με άλλους ομιλητές/εμπειρογνώμονες για τον εν λόγω θέμα δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, ούτε από την Ομοσπονδιακή Kυβέρνηση.

Επίκεντρο παρομοίων ημερίδων κεκλεισμένων των θυρών, οι οποίες σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται από όλα τα τμήματα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών, αποτελούν κυρίως θέματα από τον τομέα διαχείρισης θεμάτων προσωπικού.

 

Πηγή: ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email