13.03.15
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1941 – 1944» και τον διακριτικό τίτλο: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ» (Π.Ε.Δ.), http://dikigoroigiatisepanorthoseis.blogspot.gr/

 

Αθήνα 12.3.2015

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Το «Εθνικό Συμβούλιο για  τη  Διεκδίκηση των Οφειλών της Γερμανίας Προς  την Ελλάδα»(ΕΣΔΟΓΕ) και η «Πανελλήνια Ένωση Δικηγόρων για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις» (ΠΕΔ), οφείλουν να ενημερώσουν τον Ελληνικό Λαό εν σχέσει με την άποψη που διακινείται  ότι  η απόφαση 6/2002 του ΑΕΔ ( υπόθεση Μαργέλος κ.α , και αφορά στη σφαγή και ολοκαύτωση του μαρτυρικού Λιδωρικίου) , που ερμήνευσε, κατά το άρθρο  ότι το διεθνές έθιμο της δικαστικής ασυλίας (State of Immunity) της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας είναι απόλυτο και δεν υποχωρεί στην περίπτωση αγωγών που έχουν ως βάση εγκλήματα πολέμου , ή εγκλήματα  κατά  της  ανθρωπότητας , καταλαμβάνει και την προγενέστερη περίπτωση του Διστόμου (απόφ. 137/1997 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδειάς, που επικυρώθηκε με  την  υπ΄αριθ. 11/2000 αποφ. Ολομ. Αρείου Πάγου) παρατηρούμε ότι  η  άποψη  αυτή είναι αμφιβόλου βασιμότητας.

Η  απόφαση 137/1997 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς είχε παύσει  να  είναι εκκρεμής , προ της εκδόσεως της αποφάσεως 6/2002 του ΑΕΔ, δηλ. από την έκδοση της υπ΄αριθ. 11/2000 αποφάσεως της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, οπότε  κατέστη αμετάκλητη, επομένως  δεν  εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των  διατάξεων 52 επόμ. ν 345/1976 « Κώδικας Ανωτάτου του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου» (ΦΕΚ Α΄141/1976) και  ρυθμίζει με  δύναμη  δεδικασμένου τις inter partes σχέσεις  των  διαδίκων Διστομιτών και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η οποία ουδέποτε έχει αμφισβητήσει, κατά παραδεκτό νομικά τρόπο το κύρος της αποφ.11/2000 της Ολομελείας του Αρείου Πάγου.

Υπό τα  ως άνω  περιστατικά  η  αμετάκλητη απόφαση 137/1997 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς  ήταν, είναι και παραμένει εκτελεστή .

Για το  ΕΣΔΟΓΕ

Ο Πρόεδρος

Μανολης Γλέζος

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ   ΠΕΔ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Μαγκούρας

Δικηγόρος

 

Print Friendly, PDF & Email