Θεωρούμε λανθασμένη και απαράδεκτη τη βράβευση του κ. Ν. Μέρτζου με το παράσημο «Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος» δεδομένης, ιδίως, της συμμετοχής και του ρόλου του στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Χούντας.

Πρόκειται για επιλογή διχαστική και αντίθετη με τη δημοκρατική συνταγματική τάξη.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την άμεση ανάκλησή της.

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα 6.6.2017

Print Friendly, PDF & Email