01.05.13

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

 1. Ανωτάτη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) από την Ε.Ε. Αθήνα, 19/2/2008. Το Γενικό Συμβούλιο, Αθήνα, 4/6/2010, και τα συνέδριά της στην Αθήνα 30/11/2007 και 3/12/2010, Αθήνα, 27/4/2011.

Ιεραρχικά από:

α) το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ου Γραφείου Αμαρουσίου, Μαρούσι, 1/2/2007 από το Δ.Σ. στις 31/1/2007.

β) τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ου Γραφείου Αμαρουσίου, Μαρούσι, 7/6/2007 και 22/11/2007.

γ) το Συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), Αθήνα, 23/6/2007 και

δ) το Συνέδριο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), Αθήνα, 30/6/2007.

 1. Δελτίο τύπου στις 26/2/2008, Αθήνα, 18/5/2010, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) από το 34ο Τακτικό Συνέδριό της στη Χαλκιδική, στις 20 Μαρτίου 2010.

Ιεραρχικά από:

α) το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Σ.Ι.Ε.Λ.), Αθήνα, 18/12/2007 από το Δ.Σ. στις 27/11/2007.

β) τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Σ.Ι.Ε.Λ.), Αθήνα, 18/12/2007 από τη Γ.Σ. στις 2/12/2007.

γ) το Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Αθήνα, 13/1/2008, Αθήνα, 1/6/2010.

δ) Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Αθήνα, 5/2/2008 από το Δ.Σ.

 1. Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)

Αθήνα, 26/1/2010, από το Συνέδριό της στις 20 Ιανουαρίου 2010.

Ιεραρχικά από:

α) Δήμο Διστόμου, Δίστομο 9/12/2009 από το Δημ. Συμ. στις 30/11/2009.

β) Δήμο Καλαβρύτων, Καλάβρυτα, 20/11/2009 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ) Δήμο Καισαριανής, Καισαριανή, 23/11/2009 από το Δημ. Συμ.

δ) Δήμο Νίκαιας, Νίκαια, 1/12/2009 από το Δ.Σ. στις 27/11/2009.

ε) Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Βοιωτίας, Λειβαδιά, 1/12/2009 από το Δ.Σ. στις 9/11/2009.

στ) Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Αχαΐας, Πάτρα, 10/12/2009, από το Δ.Σ. στις 19/11/2009.

ζ) Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.), Αθήνα, 18/12/2009, από το Δ.Σ. στις 16/12/2009.

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), Αθήνα, 16/6/2010 από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. στις 15/3/2011. α) Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Φωκίδος Άμφισσα, 6/6/2011 από το Δ.Σ.

 1. Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Ν.Α.Τ. (Π.Ε.Σ. – Ν.Α.Τ.) Πειραιάς, 4 Αυγούστου 2010 από το Δ.Σ. και Γ.Σ. στις 30/3/2011, Πειραιάς, 31/3/2011.

 1. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) Αθήνα, 1/9/2010 από το Δ.Σ. και Αθήνα, 30/1/2008 από το Δ.Σ.

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.) από τη Γ.Σ. 6/6/2010 και το Δ.Σ. στις 6/9/2010, Αθήνα.

 1. Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛ.Τ.Α. από το Δ.Σ. Αθήνα 10/9/2010 και τη Γ.Σ. στις 17/2/2011.

 1. Ένωσις Συνταξιούχων Εμπόρων Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων, Αθήνα 15/9/2010 από το Δ.Σ. και από το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Εμπόρων Π.Ο.Σ.Ε. – Ο.Α.Ε.Ε. στις 16/3/2011, Αθήνα, 30/3/2011.

 1. Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Ο.Σ.Ε. Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών (Ε.Τ.Μ.), Αθήνα, 20/9/2010 από το Δ.Σ.

 1. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η Ενότητα», Αθήνα, 21/9/2010 από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. στις 6/4/2011.

 1. Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υπαλλήλων Γεωργικών Οργανώσεων (Π.Ε.Σ.Υ.Γ.Ο.), Αθήνα, 23/9/2010 από το Δ.Σ.

 1. Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.), Αθήνα, 8/10/2010 από το Δ.Σ.

 1. Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) από το Δ.Σ., Αθήνα, 12/10/2010 και 28-29/5/2008 από το Δ.Σ.

 1. Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Ραδιοτηλεγραφητών – Ραδιοηλεκτρονικών Αξιωματικών Ε.Ν., Π.Ε.Σ.Ρ.Ρ.Α.Ε.Ν.,Πειραιάς, 29/10/2010 από το Δ.Σ.

 1. Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α. – Ν.Π.Δ.Δ.), Αθήνα, 1η Νοεμβρίου 2010 από το Δ.Σ.

 1. Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Ε.Α.Α.Λ.Σ.), Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2010 από το Δ.Σ.

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Εμπορικού Ναυτικού, Πειραιάς, 4 Νοεμβρίου 2010 από το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο.

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας, Αθήνα, 30/11/2010 από το Δ.Σ.

 1. Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Υ.Ν.Τ.Π. πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.), Πειραιάς, 29/11/2010 από το Δ.Σ.

 1. Πανελλήνιος Ένωσις Συνταξιούχων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Σ.Π.Ε.Ν.), Πειραιάς, 30/11/2010 από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. 12/1/2011, Πειραιάς, 14/2/2011.

 1. Πανελλαδική Ομοσπονδία Σωματείων Συνταξιούχων Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Ε.Ν.), Πειραιάς, 1/12/2010 από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. στις 24/5/2011 Πειραιάς, 25/5/2011.

 1. Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Ν.Σ.Κ. Αθήνα, 2/12/2010 από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. στις 20/3/2011.

 1. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Απόστρατων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, Αθήνα 3/12/2010 από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. στις 20/3/2011, Αθήνα 8/4/2011.

 1. Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού Ε.Α.Α.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Αθήνα, 3/12/2010 από το Δ.Σ.

 1. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.) Πειραιάς, 16/12/2010 από το ετήσιο Τακτικό Γενικό Συμβούλιο. Πειραιάς, 22/12/2010.

 1. Σύλλογος Συνταξιούχων Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) Αχαΐας, Πάτρα, 4/1/2011 από το Δ.Σ.

 2. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. Αθήνα, 11/1/2011 από το Δ.Σ. στις 18/11/2010.

 1. Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού Ε.Α.Α.Ν. Ν.Π.Δ.Δ., Αθήνα, 12/1/2011

από το Δ.Σ.

 1. Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.), Αθήνα, 18/1/2011 από Δ.Σ. στις 25/11/2010 και τη Γ.Σ. στις 30/3/2011.

 1. Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.), Αθήνα, 20/1/2011 από το Δ.Σ. στις 21/12/2010.

 1. Πανελλήνια Ένωση Απόστρατων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Α.Π.Σ.), Αθήνα, 14/12/2010 από Δ.Σ.

 1. Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας Ο.Δ.Ε.Ε. Ν.Π.Δ.Δ., Αθήνα, 18/1/2011 από Δ.Σ. στις 17/12/2010.

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου & ΜΜΕ (Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.), Αθήνα, 18/1/2011 από Δ.Σ. στις 9/12/2010.

 1. Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος, Αθήνα, 27/1/2011 από Δ.Σ. και το συνέδριό της στις 29/5/2011 Αθήνα, 31/5/2011.

 1. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στα Ναυτιλιακά και τον Τουρισμό ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ., Πειραιάς, 31/01/2011 από Δ.Σ. στις 25/11/2010.

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος, Ακροάματος, Αθήνα, 2/2/2011 στις 24/1/2011 από το Δ.Σ. της Π.Ο.Θ.Α.

 1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), από Αντιπροσωπεία , Αθήνα, 11/2/2011 στις

5-6/2/2011.

 1. Πανελλήνιος Ένωσις Συνταξιούχων Μηχανικών Ε.Ν., Πειραιάς, 1/11/2010 από το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Μ.Ε.Ν. και τη Γ.Σ. στις 17/3/2011, Πειραιάς, 18/3/2011.

 1. Απόφαση Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ληφθείσα στη Συνεδρία της 8/2/2011, Αθήνα, 2/3/2011.

 1. Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Ο.Δ.Υ.Ε., από το Δ.Σ. στις 22/2/2011, Αθήνα, 2/3/2011.

 1. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Ν.Α.Τ., Κατωτέρων πληρωμάτων, από Δ.Σ. στις 8/11/2010.

 1. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Ο.Κ.Ε., Αθήνα, 25/2/2011από Εκτελεστική Επιτροπή, στις 21/2/2011.

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης, Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ., από τη Γ.Σ. στις 15-16/2/2011, Αγ. Παρασκευή, 23/3/2011.

 1. Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Ο.Τ.Ε., ψήφισμα από τη Γ.Σ. στις 15-16/3/2011, Αθήνα, 27/4/2011.

 1. Σύλλογος Συνταξιούχων Υπαλλήλων Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος «Η Μέριμνα», Αθήνα, 28/2/2011 από το Δ.Σ. στις 26/02/2011.

 1. Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.), Αθήνα, 13/04/2011 από το Δ.Σ. στις 4/4/2011.

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), Αθήνα, 5/5/2011 ανακοίνωση απόφασης από το Δ.Σ. στις 4/5/2011.

 1. Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), από την Ε.Ε. στις 4/5/2011, Αθήνα, 6/5/2011.

 1. Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), Αθήνα, 9/5/2011 από το Δ.Σ., στις 18/1/2011.

 1. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.), Αθήνα, 16/5/2011 από το Δ.Σ. στις 18/3/2011 και από τη Γ.Σ. στις 20/8/2011, Αθήνα, 7/12/2011.

 1. Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, Αθήνα, 2/6/2011 από το Δ.Σ. στις 24/5/2011.

 1. Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) Αθήνα, 6/6/2011 από το Δ.Σ. στις 28/5/2011.

 1. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πολεμιστών, Εκστρατευτικών Σωμάτων Μέσης Ανατολής Ριμινιτών – Ιερολοχιτών, Αθήνα, 6/6/2011 από τη Γ.Σ. στις 6/3/2011 και το Δ.Σ. στις 19/5/2011.

 1. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με Α.), Αθήνα, 7/6/2011 από την Ε.Γ. στις 6/4/2011.

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α. με Α.), Αθήνα, 7/6/2011 από την Ε.Γ. στις 25/5/2011.

 1. Πανελλήνιος Ορθόδοξος Ένωσις (Π.Ο.Ε.), Αθήνα, 20/6/2011 από το Δ.Σ. στις 18/5/2011.

 1. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Πειραιάς, 24/10/2011, από τη Δ.Ε. στις 22/06/2011.

 1. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, Πειραιάς, 24/10/2011, από το Δ.Σ.

 1. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Αθήνα, 24/10/2011, από τη Δ.Ε.

 1. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Πειραιάς, 3/11/2011, από το Δ.Σ. στις 31/10/2011.

 1. Ομοσπονδία Εργοδοτικών Ενώσεων Επιχειρήσεων Ναυπήγησης και Επισκευής Πλοίων Πειραιά, Πειραιάς , 23/11/2011 από το Δ.Σ.

 1. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), Αθήνα από το Δ.Σ. στις 8/12/2011.

 1. Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών (Ε.Ε.Σ.) Θεάτρου, Κινηματογράφου, Τηλεόρασης, Αθήνα, 15/12/2011 από το Δ.Σ.

 1. Σωματείο Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής – Πειραιά (Σ.Ω.Ν.Π.Α.Π.), Πειραιάς, 16/12/2011, από το Δ.Σ.

 1. Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας, Πειραιάς, 23/12/2011 από το Δ.Σ.

 1. Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.), Αθήνα 2/2/2012 από το Δ.Σ. και στις 22/4/2012 από τη Γ.Σ.

 1. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Αθήνα, 7/2/2012 από το Δ.Σ.

 1. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Πειραιάς, 10/2/2012 από τη Διοικητική Επιτροπή.

 1. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), Αθήνα, 24/2/2012 από το Δ.Σ. στις 23/2/2012.

 1. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.), Αθήνα, 2/3/2012 από το Δ.Σ. στις 29/2/2012.

 1. Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.), Αθήνα, 21/2/2012 από τη Γ.Σ.

Αθήνα, Απρίλιος 2012

Δημήτρης Χριστοδούλου

Τελευταία ανανέωση ( 01.05.13 )

 

Print Friendly, PDF & Email