Την Πέμπτη , 21.4.16, συνήλθε η Γραμματεία της Σ.Ε.του  ΕΣΔΟΓΕ  και αποφάσισε να συγκαλέσει  τη  Συντονιστική  Επιτροπή, την  Τρίτη,  24 Μαίου  2016, στις 7 το απόγευμα, στο Θέατρο ΑΛΦΑ,  στην οποία θα εισηγηθεί να  αναλάβει  την οργάνωση και τη σύγκληση του Συνεδρίου του ΕΣΔΟΓΕ, στα μέσα του  Οκτώβρη 2016.-

Ο  Πρόεδρος του ΕΣΔΟΓΕ                                          Ο Γραμματέας της Σ.Ε. του ΕΣΔΟΓΕ

ΜΑΝΩΛΗΣ  ΓΛΕΖΟΣ                     .                              ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΛΗΝΑΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email