ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη.
Θέμα: Αδικαιολόγητη μη συγκρότηση της Επιτροπής του ν.2503/97, για το δίκτυο των ελληνικών μαρτυρικών τόπων 1941-1944.

 

Με βάση σχετική νομοθετική πρόβλεψη, θα έπρεπε να έχει συγκροτηθεί  ειδική τριμελής επιτροπή, για την εξέταση των φακέλων ένταξης στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών.

Ειδικότερα, στο άρθρο 18 § 5 του ν. 2503/1997 προδιαγράφεται ότι: «συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τριμελής επιτροπή που έχει ως αντικείμενο την υποβολή αιτιολογημένης πρότασης για τον χαρακτηρισμό των πόλεων και χωριών εκείνων που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπινες ζωές και σε υλικές ζημιές κατά την αντίσταση εναντίον των δυνάμεων κατοχής 1941-1944 ως μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. Η επιτροπή αποτελείται από έναν καθηγητή της νεοελληνικής ιστορίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών που ορίζεται από την οικεία σχολή του πανεπιστημίου, έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και από έναν προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου. Ο χαρακτηρισμός γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

Δυστυχώς, από την ανάληψη καθηκόντων της παρούσας Κυβέρνησης, κανείς από τους διαδοχικά διατελέσαντες Υπουργούς Εσωτερικών δεν έχει προχωρήσει, μέχρι σήμερα, στην έκδοση της κατά τα παραπάνω προβλεπόμενης Υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της αναφερόμενης Επιτροπής.

Επειδή  οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί δεν μπορούν να εξεταστούν και, κατά την υπηρεσιακή έκφραση, “παραμένουν σε εκκρεμότητα” και μάλιστα διαρκώς και αορίστως.

Επειδή, με τον τρόπο αυτό, δηλαδή από διαχρονική κυβερνητική υπαιτιότητα, παραμένει ανεφάρμοστος ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος έχει και συμβολική σημασία, γιατί αφορά άμεσα στην εθνική μας μνήμη.

Επειδή η διαρκής αυτή κυβερνητική/υπουργική παράλειψη επιδεικνύει – αν μη τι άλλο – εντυπωσιακή ασυνέπεια, ασυνέχεια και περιφρόνηση των νόμων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Υπάρχει, επιτέλους, εκ μέρους σας, η πρόθεση, ανταποκρινόμενος στην αντίστοιχη εκ του νόμου υποχρέωση, να προχωρήσετε στην άμεση συγκρότηση της αναφερόμενης Επιτροπής, έτσι ώστε να εξεταστούν, έστω και τώρα, οι εκκρεμούσες αιτήσεις για την ένταξη στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών ;
  2. Υπάρχει κάποια αιτιολόγηση – ή έστω δικαιολογία – για την διαχρονική παράλειψη της συγκεκριμένης οφειλόμενης κατά νόμο κυβερνητικής ενέργειας ; Ή, μήπως, απλώς έχει επιλεγεί, χωρίς να ομολογείται, η μη εφαρμογή του νόμου, και, εάν ναι, για ποιο λόγο ;

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 

Σοφία  Σακοράφα

 

Print Friendly, PDF & Email