Το 1941 σαν σήμερα, οι Γερμανικές αρχές κατοχής στην Ελλάδα θέτουν σε κυκλοφορία παράλληλα με τη δραχμή το μάρκο κατοχής (Reichs Kredit Kassenscheine), οι δε Ιταλικές αρχές κατοχής τη μεσογειακή δραχμή ( Casa Mediterraneo di Credito). Μαζί με τα νομίσματα αυτά κυκλοφορούσαν και τα βουλγαρικά λέβα και τα αλβανικά φράγκα.
Η προδοτική κυβέρνηση μπροστά σ΄αυτό το χάος τρόμαξε και είπε στους κατακτητές ότι δεν είναι εύκολο στη λειτουργία των αγορών και της οικονομίας της Χώρας να κυκλοφορούν τόσα πολλά διαφορετικά χαρτονομίσματα. Γι αυτό, αν είναι δυνατόν, να αποσυρθούν τα πλαστά χαρτονομίσματα και να παραμείνει η ελληνική δραχμή. Οι αρχές κατοχής το δέχτηκαν υπό τον όρο η κατοχική κυβέρνηση να αγοράσει τα κυκλοφορούντα πλαστά χαρτονομίσματα.
Τον Αύγουστο, λοιπόν, του 1941 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία και πληρώθηκαν στους Γερμανούς 530.824 χρυσές λίρες Αγγλίας για τα πλαστά γερμανικά χαρτονομίσματα και 574.081 χρυσές λίρες Αγγλίας στους Ιταλούς για τις πλαστές μεσογειακές δραχμές.
(Μ Γλέζος ” Και ένα μάρκο να ήταν…)
Print Friendly, PDF & Email