Στο μαρτυρικό Κομμένο με τον Gunter Baby Sommer (συνθέτη του μουσικού δράματος «Γάμος στο Κομμένο», 2015) και Γερμανούς και Έλληνες συναγωνιστές (Δημήτρης Βλαχοπάνος, Ηλίας Λάμπρης, κ.α.)

Print Friendly, PDF & Email