Βασίλης Μπρακατσούλας

Βασίλης Μπρακατσούλας: Αντιστασιακός, Νομικός, Συγγραφέας, π. Βουλευτής, Συμπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα

Print Friendly, PDF & Email