ΨΗΦΙΣΜΑ

Απαιτείται σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη διεκδίκηση

των Γερμανικών οφειλών

Η Συνδιάσκεψη της Οργάνωσης Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. προτείνει την εκπόνηση και υλοποίηση ενός σχεδίου εθνικής στρατηγικής για τη διεκδίκηση των Γερμανικών οφειλών, σύμφωνα με τον «οδικό χάρτη» της Έκθεσης – Πόρισμα της αρμόδιας Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, τον οποίο υιοθέτησε η Ολομέλεια της Βουλής στις 17/4/2019

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συγκρότηση Επιτροπής Προώθησης της Διεκδίκησης, αποτελούμενη από βουλευτές, δικαστικούς λειτουργούς, διεθνολόγους, ιστορικούς και νομικούς επιστήμονες, εκπροσώπους αντιστασιακών οργανώσεων, Ενώσεων Θυμάτων, του Δικτύου Μαρτυρικών  Πόλεων και  Χωριών της Ελλάδας 1940-1945, καθώς και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών.   

  Τη στιγμή που η Γερμανία αρνείται πεισματικά κάθε  διαπραγμάτευση με την Ελλάδα,διεκδικούμε:

– Κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου για τις αναγνωριστικές αγωγές που αφορούν σε αποζημιώσεις για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι ναζιστικές-φασιστικές δυνάμεις την περίοδο της τριπλής κατοχής της χώρας μας (1941-1945),

– Κατάργηση του άρθρου 923/1936 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατάλοιπο της δικτατορίας του Μεταξά, που θέτει τις αμετάκλητα αναγνωρισμένες αξιώσεις αποζημίωσης των θυμάτων υπό την αίρεση του εκάστοτε Υπουργού Δικαιοσύνης, 

Επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Μη Εφαρμογή τουΘεσμού της Παραγραφής επί Εγκλημάτων Πολέμου και Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας, που έχει τεθεί σε ισχύ την 11η Νοεμβρίου 1970.

Προώθηση συνεργειών με τις ομάδες Γερμανών νομικών, ιστορικών, συνταγματολόγων και γερμανικών οργανώσεων, ευαίσθητων στα θέματα απόδοσης δικαιοσύνης, κ.λπ.,που πραγματοποιούν ένα πολυμέτωπο και πολύχρονο αγώνα για τη διεκδίκηση των οφειλών.

– Προσφυγή του Ελληνικού Δημοσίου σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, όπως:

Στο Διαιτητικό Δικαστήριο του άρθρου 28 της Συμφωνίας του Λονδίνουστις 27-2-1953 «περί εξωτερικών γερμανικών χρεών» (κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 3480/1955 (ΦΕΚ Α΄ 6/1956) και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης).

Η ανάδειξη της Ιστορίας της κατοχικής περιόδου πρέπει, επιτέλους, να συνδυαστεί με την υλική αποκατάσταση των θυμάτων του ναζισμού από το σύγχρονο γερμανικό κράτος. Όπως είναι η επιστροφή των λύτρων που κατέβαλε η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης στις κατοχικές αρχές, στην απεγνωσμένη προσπάθειά της να γλιτώσει τα άρρενα μέλη της από την εξοντωτική καταναγκαστική εργασία. Ένα αδικαίωτο αίτημα που πρέπεινα πάρει «σάρκα και οστά» τόσο σε διπλωματικό όσο και νομικό επίπεδο, σύμφωνα με τη δεσμευτική για την κυβέρνηση απόφαση της Βουλής και την από 4-6-2019 Ρηματική Διακοίνωση της ελληνικής προς τη γερμανική κυβέρνηση.

Θεσσαλονίκη 21 Φεβρουαρίου 2021

Ο πρόεδρος της Συνδιάσκεψης

ΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Print Friendly, PDF & Email