27 Απρίλη 1941

28.04.13 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ —————————————- Α θ ή ν α ,  2 7  Α π ρ ί λ η   2 0 1 3...

Διαβάστε περισσότερα